Privacy en Disclaimer

De Creative Souls Business Club neemt jouw privacy serieus en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Https://www.creativesoulsbusinessclub.nl
Adres: De Kreek 20, 2991 EG, Barendrecht

Cora Verhagen is de Functionaris Gegevensbescherming van Creative Souls Business Club, zij is te bereiken via cora@creativesoulsolutions.nl, 06-24 989 525

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Creative Souls Business Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (wanneer je aankopen doet via onze webshop omgeving).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Cora@creativesoulsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Creative Souls Business Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings per post

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Creative Soul Solutions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Creative Soul Solutions volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Creative Soul Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Creative Souls Business Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn voor bezoekers van onze website:

– Internetbrowser en apparaat type > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

– Locatiegegevens > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

– IP-adres > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

Bewaartermijn voor personen die een contactformulier invullen:
Voornaam > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club.

– Achternaam > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club.

– Telefoonnummer > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club.

– E-mail adres > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club.

– Skype-adres > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club.

Bewaartermijn voor relaties die op onze mailinglijst staan:
– Voornaam en e-mailadres > Totdat relatie zich afmeldt van mailinglijst > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten voor onbepaalde tijd.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens van klanten:

– Voor- en achternaam > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.


– Geslacht > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

– Geboortedatum > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Creative Soul Solutions activiteiten.

– Geboorteplaats > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

– Adresgegevens > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

– Telefoonnummer > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

– E-mailadres > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Creative Soul Solutions activiteiten.

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over Creative Soul Solutions activiteiten.

– Locatiegegevens > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

– Bankrekeningnummer > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over de Creative Souls Business Club activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Creative Souls Business Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Creative Souls Business Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het hosten van onze online community werken we met Mighty Networks.
Lees hier het privacy beleid van Mighty Networks.

Voor het sturen van nieuwsbrieven werken we met Active Campaign.
Lees hier het privacy beleid van Active Campaign.

Voor het verwerken van betaalgegevens en financiële administratie werken we met PayPro en Moneybird.
Lees hier het privacy beleid van Moneybird.
Lees hier het privacy beleid van PayPro.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Creative Souls Business Club gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Creative Souls Business Club gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Portretfoto’s

Tijdens het uitvoeren van onze activiteiten maken we foto’s die we verspreiden op social media, in de online community en op onze website.

We gaan ervan uit dat we hiervoor jouw toestemming hebben.
We geven van tevoren altijd duidelijk aan dat we dit doen en je kunt aangeven wanneer je niet wilt dat jouw portret wordt gebruikt op onze kanalen.

Mocht je op één van onze kanalen foto’s zien die je liever niet geplaatst had willen hebben. Geef dit dan aan, dan verwijderen we ze zo snel mogelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Creative Souls Business Club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Cora@creativesoulsolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Creative Souls Business Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Creative Souls Business Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om nmisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Cora@creativesoulsolutions.nl

Disclaimer: Informatie op CreativeSoulsBusinessClub.nl

De Creative Souls Business Club kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin is Creative Souls Business Club aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op alle gebruikte beelden en teksten op deze site is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Wil je iets gebruiken vraag dan altijd toestemming.

Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan onverhoopt het copyright bij jou ligt, meld dit dan via cora@creativesoulsolutions.nl

Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen via cora@creativesoulsolutions. De Creative Souls Business Club stelt feedback altijd op prijs. Door jouw bijdrage kan deze site worden verbeterd!